Σωματείο

Εθελοντών

Δασοπυροσβεστών

Μαραθώνα

Μεγάλοι χορηγοί

Χορηγοί

 

Το Σωματείο Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Μαραθώνα, ιδρύθηκε το 2013 ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και
έχει αναγνωριστεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως πιστοποιημένος εθελοντικός φορέας.


Έκτοτε δραστηριοποιείται κυρίως εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνα στον τομέα της δασοπυρόσβεσης και της δασοπροστασίας.


Στα 9 χρόνια συνεχούς λειτουργίας μας, λειτουργούμε εντός των ορίων του Δήμου Μαραθώνα,
συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις δράσεις δασοπροστασίας και στηρίζουμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία σε όποια εκδήλωση κληθούμε.


Εκτός από την ενεργό δράση μας στον τομέα της δασοπροστασίας / δασοπυρόσβεσης, το Σ.Ε.Δ.Μ. συνδράμει άλλους συλλόγους, σωματεία, το Δήμο και οποιονδήποτε άλλο φορέα της περιοχής, σε μια σειρά δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, παρέχοντας υποστήριξη σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.


Το οικονομικό κόστος για όλες τις παραπάνω ενέργειες, τις επιχειρηματικές και διοικητικές μας ανάγκες, καλύπτονται με την οικονομική βοήθεια των μελών μας,
με τη βοήθεια άλλων φορέων και συλλόγων και τέλος με την πολύτιμη οικονομική υποστήριξη των χορηγών μας!